Strona głównaPozostałeCzy rachunki za internet można odpisać od podatku?

Czy rachunki za internet można odpisać od podatku? [ULGA INTERNETOWA]

Ulga za internet to rodzaj ulgi odliczanej od dochodu podczas rocznego rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym. Nie każdy jednak może z niej skorzystać. Kiedy można odpisać od podatku rachunki za korzystanie z sieci internetowej i jak to zrobić? 

Ulga internetowa – kto może z niej skorzystać?
Rozliczenie ulgi internetowej, a tym samym odliczenie jej od podatku, przysługuje podatnikowi w dwóch następujących po sobie latach. Maksymalna kwota, o jaką można pomniejszyć dochód wynosi 760 zł na osobę. Z jej rozliczenia można skorzystać dwa lata z rzędu, ale wyłącznie raz: podczas tegorocznego rozliczenia skorzystać więc mogą z niej wyłącznie osoby, które w zeszłym roku zdecydowały się na jej rozliczenie po raz pierwszy oraz te, które nie robiły tego nigdy. Jeżeli dwie osoby pozostają w związku małżeńskim, a jedna z nich rozliczała już ulgę internetową, drugi z małżonków wciąż ma prawo do odliczenia ulgi. Należy jednak pamiętać, aby na fakturze za usługi internetowe znajdowały się dane właściwego z partnerów.

Z ulgi internetowej możesz skorzystać, jeżeli składasz zeznanie podatkowe wykorzystując następujące rodzaje rozliczeń:

PIT-28 rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ryczałtu
PIT-36 rozliczenie podatku dochodowego zgodnie ze skalą podatkową
PIT-37 rozliczenie podatku dochodowego przez podatnika nieposiadającego zarejestrowanej działalności gospodarczej

Sposoby udokumentowania wydatków
Ulga internetowa obejmuje wszelkie wydatki poniesione przez podatnika, które były związane z korzystaniem z sieci internetowej. Możemy skorzystać z niej nie tylko, jeżeli inwestujemy w modem internetowy w domu – możemy otrzymać zwrot nawet wtedy, jeżeli korzystamy z internetu w smartfonie lub na mieście w przeznaczonych do tego lokalach. Aby otrzymać zwrot za korzystanie z internetu, należy jednak udokumentować poniesione koszty: najlepiej, aby dokumentem stanowiącym o poniesionych wydatkach była faktura. Musi ona stwierdzać nie tylko kupno usługi, ale również opłatę za nią; rodzaj usługi wraz z danymi podatnika. Jeżeli za usługi internetowe płacimy przelewem, wystarczającym potwierdzeniem poniesionych kosztów będzie potwierdzenie wygenerowane z konta bankowego. W przypadku płatności gotówką, odpowiednim potwierdzeniem może być potwierdzenie wpłaty.

Aby rozliczyć ulgę internetową podczas rozliczenia z Urzędem Skarbowym, do wyżej wymienionych formularzy umożliwiających jej rozliczenie załączyć należy formularz PIT/O, umożliwiający odliczenie ulg podatkowych.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne