Strona głównaPozostałePodatek PCC - czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatek PCC – czym jest i kiedy go odprowadzamy?

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są wszelkie czynności prawne, które nie są obciążone podatkiem VAT.  W praktyce z podatkiem od czynności cywilnoprawnych spotykamy się na co dzień – w przypadku zakupu samochodu czy podpisania umowy pożyczki. Po dokonaniu czynności cywilnoprawnej podatnik powinien pamiętać o złożeniu stosownej deklaracji oraz rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Czym jest PCC?
Podatek od czynności cywilnoprawnych został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z jej zapisami, od 1 stycznia 2001 roku, zastąpił on obowiązującą do tego czasu opłatę skarbową od umów oraz innych cywilnoprawnych oświadczeń woli.
Deklarację, na formularzu PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dniu od powstania obowiązku podatkowego. Deklarację można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu. W terminie tym należy również uiścić należny podatek. Jeśli czynność cywilnoprawna została dokonana w kancelarii notarialnej podatnik nie musi osobiście składać deklaracji, ponieważ zrobi to za niego notariusz, który wraz z taksą notarialną za przeprowadzony akt pobierze również podatek i rozliczy w urzędzie skarbowym.

W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, na podatnika może zostać nałożona kara pieniężna.

Jakie czynności podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Podatkiem PCC podlegają wszelkie czynności cywilnoprawne nieobciążone podatkiem VAT. Zgodnie z art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są to:

– umowa sprzedaży i zamiany rzeczy oraz praw majątkowych,
– umowa pożyczki,
– umowa darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów lub zobowiązań darczyńcy),
– umowa dożywocia,
– umowa o dział spadku i umowa o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat),
– ustanowienie hipoteki,
– ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
– umowa depozytu nieprawidłowego,
– umowa spółki.

Zgodnie z art. 9 pkt. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu nie podlega sprzedaż rzeczy ruchomych, których wartość nie przekracza 1 000 zł. Ponadto w art. 8 i 9 ustawy zostały wyszczególnione zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne